Menu
menu

EN
What is loneliness? Summersaulting on a curtain rail in your thoughts, arranging dead flies on a pillow or reading yellowed pages of the same books once again. It is also a room with no way out to which the door handle was removed on the man’s own wish. It depends entirely on him whether he can free himself out of it one day. Such a picture of loneliness emerges from the short story by Brunon Schulz, which, supplemented by the observations of filmmakers, became a few-minute-long, albeit in-depth, study of the phenomenon.

PL
Czym jest samotność? Robieniem w myślach koziołków na karniszu, układaniem zdechłych much na poduszce albo czytaniem po raz kolejny tych samych, pożółkłych już stron książek. To też pokój bez możliwości wyjścia, z którego klamkę człowiek usuwa na własne życzenie. To, czy kiedyś się uwolni, również zależy tylko od niego… Taki obraz samotności wyłania się z opowiadania Brunona Schulza, które uzupełnione o obserwacje autorów jest kilkuminutowym, ale wnikliwym studium zjawiska.