Menu
menu

EN
Animation is a short journey to the unreal world. Why the absent world? Because the objects that surround us (in the film are the toys that are in the room) closely following us, they wait for our departure, to be able to abandon the imposed their functions and indulge in fun. The camera throughout the film follows the frolics of toys through the keyhole, as it were out of the closet. As a viewers we enter the realm of children’s visions and dreams.

PL
Animacja jest krótką podróżą do świata pozornie dla nas nieobecnego. Dlaczego pozornie? Ponieważ przedmioty, które nas otaczają – w filmie zabawki osadzone w przestrzeni pokoju – pilnie nas śledzą, wyczekują naszego odejścia, żeby móc porzucić narzucone im funkcje i oddać się zabawie. Kamera przez cały film śledzi ich harce przez dziurkę od klucza. Jako widzowie wkraczamy do krainy dziecięcych wizji i marzeń, o których zapominamy dojrzewając.