Menu
menu

Cały film na DaFilms

PL
Film opowiada o ostatnich mieszkańcach kamienicy na krakowskim Kazimierzu. Przewodnikiem i głównym narratorem jest, żyjący na granicy fantazji i rzeczywistości 25-letni Olaf, który w charakterystyczny dla siebie i subiektywny sposób opowiada o sobie, swojej rodzinie i sąsiadach. Obserwujący stopniową gentryfikację Kazimierza, a także świadomy tego, że jego rodzinny dom wkrótce przestanie istnieć, coraz bardziej ucieka w przeżycia wewnętrzne i fantazje. Jedną z nich jest przekonanie, że kamienica na ul. Brzozowej, w której mieszka, to centralne miejsce świata – Oko boga.

EN
The film tells the story of the last residents of the tenement house in Cracow’s Kazimierz district. The guide who is also the main narrator is a 25-year-old Olaf who lives on the border between fantasy and reality. In his unique and subjective way, he talks about himself, his family and his neighbors. Observing the gradual gentrification of the Kazimierz district, and also aware that his family home will soon cease to exist, he increasingly escapes into internal experiences and fantasies. One of them is the conviction that the tenement house on Brzozowa street, where he lives, is the central place of the universe – an Eye of God.